Obraz

O projekcie

O projekcie

„Dobre miejsce spotkań – przestrzeń inspiracji” to projekt, który wzmacnia obecność kobiet w przestrzeni publicznej także kobiet z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.  Celem projektu jest zainspirowanie 24 kobiet z Krakowa, Gdyni i okolic tych miast do wzajemnego poznania, wymiany doświadczeń a w efekcie końcowym do półrocznej wspólnej pracy w parach liderskich (kobieta z niepełnosprawnością i bez). Pary liderskie od stycznia do czerwca 2015 roku będą woluntarystycznie animować działania o charakterze społecznym, kulturalnym i artystycznym w przestrzeni publicznej Krakowa i Gdyni.

Liderki wezmą udział w cyklu tematycznych warsztatów i spotkań, których celem jest wzmocnienie ich osobistego i liderskiego potencjału.

- trening rozwoju osobistego
- warsztat antydyskryminacyjny
- wystąpienia publiczne i prezentacje
- style liderskie
- liderka jako animatorka społeczna

Animacje liderskie będą odbywały się w miejscach, które otrzymają tytuł: „Dobre miejsce spotkań”. Jakie to jest miejsce? To miejsce otwarte i dostępne dla wszystkich bez względu na stopień sprawności. Takich miejsc w Polsce nadal jest niewiele, choć często nie potrzeba wielkich inwestycji aby uczynić je otwartymi. Bariery architektoniczne są jednym z głównych powodów braku osób z niepełnosprawnościami w przestrzeni publicznej. Każde z takich miejsc będzie oznaczone – będzie to znak, że osoby zarządzające tym miejscem dokładają starań aby zwiększać jego dostępność dla osób z rożnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Właścicieli i właścicielki takich miejsc zaprosimy do udziału w warsztacie „Zmień perspektywę”, dzięki któremu dowiedzą się jak dostosować przestrzeń i usługi dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Będą mieli możliwość poruszać się na wózku, z zamkniętymi oczami, o kuli. Doświadczyć codziennego życia prawie 5 milionów osób w Polsce.

 

Na koniec doświadczenia zebrane w trakcie realizacji naszego projektu wspólnie z liderkami zaprezentujemy podczas otwartych spotkań w Krakowie i w Gdyni z udziałem Ambasadorek projektu „440 km po zmianę”, partnerów projektu, władz samorządowych, mediów i biznesu. Odbędzie się tam także premiera zrealizowanego w trakcie trwania projektu reportażu filmowego.

Zdobytym doświadczeniem podzielimy się także wydając publikacje projektową.

Wszystkie działania projektowe są kontynuacją i rozwinięciem działań projektu „440 km po zmianę”, w ramach którego idąc 440 km brzegiem Bałtyku spełniamy marzenia, inspirujemy do zmiany i wspieramy kobiety z niepełnosprawnością ruchu aby z odwagą angażowały się i uczestniczyły w  życiu publicznym. Wspólnie z nadmorskimi samorządami pracujemy nad dostosowaniem plaż pod kątem realnych potrzeb osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Zespół Fundacji Machina Fotografika

belka-21-cm-druk-cmyk.png

Obraz

Facebook